Kiểm soát ra vào

Lắp hệ thống kiểm soát ra vào cửa bằng vân tay, bằng thẻ thiết kế để kiểm soát cửa ra vào với những người có quyền ra vào trong giờ qui định .

Dữ liệu đang cập nhật.