Đầu ghi camera IP

Đầu ghi camera IP, thiết bị đầu ghi dành cho camera ip hỗ trợ 4 kênh, 8 kênh, 16 kênh, 32 kênh, 64 kênh dòng sản phẩm của thương hiệu một trong thương hiệu về thiết bị an ninh hàng đầu thế giới.