Camera IP

Camera IP là dòng camera chạy trên nền tảng internet, bất kỳ ở đầu có mạng cắm là chạy, không cần đi dây đồng trục 5C hay dây điện thoại như các dòng camera Analog hay camera HD